Reunió del bisbe Sebastià amb els presidents de les confraries de Palma

El 27 d'octubre va tenir lloc una reunió entre Mons. Sebastià Taltavull i els 33 presidents de les confraries que formen l'Associació de Confraries de Palma.

Les celebracions litúrgiques, les manifestacions de pietat popular com són les processons de Setmana Santa, i els actes culturals relacionats amb la Quaresma, la Setmana Santa i la Pasqua del Senyor van centrar la reunió. També es presentaren els canvis que properament tendran lloc amb l'aprovació de l'Estatut General de les Associacions de Confraries de Mallorca, passant a ser entitats de dret públic, com ja ho eren les confraries des del març de 2020.

El Bisbe va voler donar molta importància a la transformació de les confraries cap a entitats religioses que tenguin com a finalitat principal la dimensió social, l'ajuda solidària i l'atenció a qualsevol col·lectiu necessitat. En paraules de Mons. Taltavull "les confraries son agrupacions de germans i germanes que s'ajuden entre ells i ajuden als altres, i això és la seva raó de ser", explicant, a més, que el Bisbat té un interès especial en que totes i cada una de les confraries realitzin una planificació anual de la seva activitat solidària, de la que es pugui fer partícip a les demés confraries i coordinadament amb el Secretariat.

Així mateix els va instar a treballar conjuntament amb la Diòcesi pel Sínode dels Bisbes "per viure el moment actual de l'Església que ens convida a la comunió, la participació i la missió" explicà el Bisbe. El Sínode s'inicià el passat 9 d'octubre de 2021 i tendrà lloc en vàries etapes fins el mes d'octubre de 2023, amb la presentació de les conclusions, a Roma, per després passar a la fase d'actuació a totes les diòcesis.

En una trobada d'ambient participatiu i fraternal s'animà a les confraries a organitzar activitats formatives, culturals, celebratives de la Fe, juntament amb les seves respectives comunitats i parròquies.

(Veure la notícia a l'Agència Balèria)

Suspensió de les manifestacions de pietat popular de Quaresma, Setmana Santa i temps Pasqual de 2021

Estant a les portes d’iniciar el temps quaresmal i la vivència del misteris centrals de la nostra fe que celebram per Setmana Santa, i desprès d’un any del començament de la pandèmia sanitària que ens ha trastocat tots els àmbits de la vida, en aquests moments en què, malgrat que la situació sanitària va millorant, continuam amb un nombre de contagis diaris encara molt elevats i en què, per tant, cal seguir fent esforços individual i comunitaris;

Consultat el Consell Episcopal, els arxiprestes, el Consell d’Assessors de diaques, laics i laiques, i el Secretariat Diocesà de formació i acompanyament de confraries i obreries i tenint en compte les recomanacions de les autoritats autonòmiques,

DECRET

La suspensió de qualsevol manifestació de pietat popular i d’actes litúrgics i paralitúrgics propis dels temps de Quaresma, Setmana Santa i temps Pasqual a l’exterior dels nostres temples.

Qualsevol acte  de devoció i de pietat que es realitzin durant la Quaresma, la Setmana Santa i el temps de Pasqua s’hauran de realitzar a l’interior dels temples, observant sempre les normes sanitàries vigents i es tindrà especial esment a respectar els aforaments i les distàncies socials entre els fidels.

Deman comprensió i paciència en aquest moment en què cal seguir perseverant en el compliment de les mesures sanitàries i en el qual invocam la protecció de Déu i la intercessió de la Mare de Déu perquè, units, superem aquesta prova.

Palma, 15 de febrer de 2021.

+ Sebastià Taltavull Anglada
Bisbe de Mallorca

Missatge del Sant Pare Francesc per a la Quaresma de 2021

El papa Francesc ha fet públic el missatge per a la Quaresma 2021, que porta per títol «Mirau, estam pujant a Jerusalem...» (Mt 20,18). Quaresma: un temps per renovar la fe, l'esperança i la caritat. El Sant Pare demana que ens preparem per a la Pasqua recorrent un camí de conversió basat en aquests tres punts, que es poden aplicar a la nostra vida amb el dejuni, l'oració i l'almoina.

En el seu missatge, el Pontífex recorda que per consolidar la nostra conversió hi ha tres pilars fonamentals: el dejuni, l'oració i l'almoina, tal com els presenta Jesús en la seva predicació (cf. Mt 6,1-18).

«El dejuni, viscut com una experiència de provació porta a descobrir de nou el do de Déu i a comprendre la nostra realitat de criatures que troben en Ell el seu compliment», afirma. En segon lloc, el papa Francesc destaca l'esperança com a «aigua viva en el camí que ens permet continuar en el camí de la conversió». Finalment, destaca la caritat «viscuda darrera les petjades de Crist, mostrant atenció i compassió per cada persona». El Sant Pare, en el seu missatge, també fa una crida a «acollir la veritat i a ser testimonis» davant Déu i davant els nostres germans i germanes.

Es pot llegir el missatge complet aquí.

Suspensió dels actes de pietat popular de Quaresma, Setmana Santa i Pasqua de 2020

 

Trobada de les Confraries de Mallorca a Lluc
8 de març de 2020

El diumenge 8 de març se celebrà a Lluc la Trobada de les Confraries de Mallorca, que reuní una bona quantitat de confrares venguts de tota l’illa, en una diada de germanor i pregària. Hi estaven cridats a participar tots els confrares sense excepció de les més de dues-centes confraries mallorquines, de les que 33 pertanyen a Palma. Aquesta trobada, que habitualment es realitza cada any el primer diumenge de Quaresma, en aquesta ocasió s’hagué de posposar al segon diumenge, per la coincidència amb els actes del Dia de les Illes Balears.

Mons. Sebastià Taltavull presidí la celebració de l’Eucaristia, acompanyat entre d’altres del vicari episcopal de Pietat Popular, el p. Antoni Cañellas co, i el prior del Santuari, Mn. Marià Gastalver. Finalitzada la Missa i a la sala d’actes, el Sr. Bisbe pronuncià una conferència de presentació a les confraries de la recent carta pastoral que publicà el passat mes de gener: “Batiats, confirmats i enviats”. En ella hi destacà alguns dels aspectes més estretament relacionats amb la vida de les confraries, com ara l’esperit de servei als demés a través de l’acció social i el testimoni públic de fe que fan els confrares. Per finalitzar la jornada, i després de dinar, el mateix Sr. Bisbe dirigí la pregària del Via Crucis al voltant de la plaça dels Pelegrins.

 

 

Recés quaresmal
9 d'abril de 2019

 

El proper dissabte 6 d'abril, al Monestir de Santa Magdalena de Palma, tendrà lloc un recés per aprofundir en la vivència de la Quaresma. Ho dirigirà Mn. Pere Oliver, rector de les parròquies de Sant Josep Obrer i Corpus Christi, a més de professor del Centre d'Estudis Teològics de Mallorca (CETEM) i de l'Institut Superior de Ciències Religioses (ISUCIR).

La trobada se celebrarà de 10 a 13 hores, amb un breu descans entre mig, per berenar.

Vos encoratjam a participar-hi, per retrobar el significat d'allò que celebram en aquestes dates tan assenyalades per a la cristiandat.

Trobada del Primer Diumenge de Quaresma
10 de març de 2019

El 10 de marzo de 2019, Primer Domingo de Cuaresma, tuvo lugar el Encuentro Diocesano de Cofradías, Hermandades y Obrerías de nuestra diócesis en la Basílica y Santuario de Ntra. Sra. de Lluc, corazón espiritual de Mallorca. Un encuentro de confraternidad entre todos los miembros que conforman este colectivo de fieles del Pueblo de Dios, que peregrina en nuestra Iglesia.

Se inició con la celebración de la Eucaristía presidida por Mons. Sebastià Taltavull i Anglada, Obispo de Mallorca. En su homilía destacó los principales rasgos que han de impregnar la vida de un cristiano durante este Tiempo de Cuaresma, llamados en todo momento a la conversión.

Posteriormente, se llevó a cabo una charla formativa sobre lo que es la esencia del ser cofrade: el seguimiento a Jesucristo, piedra angular, de todo cristiano. Se nos ha recordado que las cofradías, hermandades y obrerías, constituyen una de las realidades de mayor importancia en la vida de la Iglesia, con una fuerte carga de religiosidad popular y de expresión de fe; a la vez que manifiestan por su propia naturaleza su vínculo con la Iglesia y expresan su presencia religiosa en un mundo secularizado. Sobre la noción de cofradía-hermandad, debe resaltase un sentido común: el de comunión o asociación fraterna y solidaria entre todos sus miembros.

Los fines u objetivos de las cofradías-hermandades pueden resumirse en: el culto a Dios, la caridad fraterna, obras de misericordia espiritual y corporal, y finalmente, la santificación y perfeccionamiento espiritual, por oración. Las Cofradías, nacen para una defensa solidaria de los cuidados e intereses del grupo o de la comunidad o para realizar un servicio social. Por eso entre sus fines y entre sus actividades ocupan un lugar destacado la caridad respecto a las personas más necesitadas, enfermas, moribundas, etc. Otro aspecto importante de estos colectivos, lo constituye el sentido penitencial y escatológico, entendido como un medio de conversión permanente y de vuelta Dios.

Como toda realidad humana, también encontramos “déficits” en nuestras cofradías-hermandades, como puede ser la escasa armonización entre los actos de culto y las celebraciones litúrgicas y sacramentales de las comunidades parroquiales. A veces, la apariencia o manifestación externa, sin ir acompañada de una actitud de sentido eclesial, o de una vida coherente, ha hecho que hayan perdido en ocasiones su identidad y misión. También, las actitudes de “poder y tener”, han sido objeto de ambiciones personales, rivalidades, etc. que han desvirtuado el sentido religioso de las cofradías.

Finalmente, dicho encuentro, finalizó con el rezo del Via Crucis como preparación espiritual ante la proximidad de la Semana Santa, que se celebró alrededor de la plaça dels Peregrins.

Agradecer la colaboración y asistencia de los participantes, que gracias a todos, hemos podido reunirnos y reflexionar sobre lo que más nos une, la fe. Por ello, aquellos que no habéis podido asistir, os animamos a participar en el próximo encuentro, para preparar con más intensidad la próxima Semana Santa.

 

Trobada de formació de les confraries i germandats de Mallorca
19 de desembre de 2018

A la capella del Seminari Nou es reuniren els representants d'un gran nombre de confraries de Mallorca, convocats per Mons. Sebastià Taltavull. L'objectiu de la trobada era encetar les activitats de formació de l'actual curs, amb les que el Bisbat pretén donar un impuls a la formació cristiana dels confrares. Aquestes trobades s'aniran repetint periòdicament arreu de Mallorca.

La conferència del Sr. Bisbe s'encaminà a fomentar la recerca de l'esperit catequètic de l'acció de les confraries, tant en les activitats internes de formació entre els seus confrares i en el si de les comunitats parroquials a les que pertanyen, com en els actes públics que organitzen o en els que participen, com és el cas de les processons de Setmana Santa. Aquestes processons han de servir per il·lustrar els moments de la passió, mort i resurrecció de Jesús, i han de ser-ne conscients totes les persones que en participen, amb una actitud respectuosa i de recolliment.

L'acte serví també per donar a conèixer els membres actuals del Secretariat, que acompanyaren al Sr. Bisbe en la seva al·locució. Per finalitzar l'acte hi hagué un torn obert de paraula, amb la participació de varis representants de les confraries.