Confraria de la Mare de Déu de les Neus

 

Era l’any 1960 quan Mn. Bartomeu Bosch, després de poc menys d’un any al capdavant de la Parròquia de Sant Mateu de Bunyola, va fer un canvi molt gros i prou important dins el temple parroquial. El canvi afectà sobretot a l’Altar Major, retornant després de molts d’anys (1865) la Mare de Déu de les Neus (patrona de Bunyola) a fer-la presidir l’Altar Major, juntament amb Sant Mateu (patró). Conten que l’any que la llevaren del seu lloc (per motiu de l'excés de pes i el perill que suposava) tots els conreus del poble deixaren de donar fruit.

Per complementar els canvis ja ressenyats, el rector i uns vint-i-quatre bunyolins encoratjats per ell, trobaren a bé fer una confraria en honor de la Mare de Déu de les Neus. Per aquell temps tan sols hi havia una Confraria a Bunyola, la de la Sang (segle XVI). Eren pocs, i els vestits que portaven eren ja molt vells. Per tal de donar una millor qualitat, i coincidint amb la fundació de la nova Confraria, s’arreglaren els vestits i es feren unes capes noves. La data de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de les Neus fou el 12 març de 1962. En primer lloc s'anomenà “Confraria de Santa Maria de Bunyola”. El nom canviaria per l’actual l’any 1998.

La vestimenta és de color blanc (sotana, capa i guants) i de color verd (caperutxa, faixa i escut de la capa). Els motius d’aquests colors són: el blanc en honor de la Mare de Déu de les Neus, i el verd un poc per estètica i per la devoció dels fundadors cap a la Mare de Déu de l’Esperança. Aquesta vestimenta es complementa amb un ciri i una banda per sostenir-lo. Els de l’actualitat són de PVC, amb un pot interior de cera líquida. Abans es portava una atxa de cera, que s'adquiria cada any a la Cereria Picornell de Palma. Les primeres robes portades per Guillem «metges», de Ca'n Bauçà (Palma), foren cosides per al·lotes joves del poble (principalment al Convent de les Monges Franciscanes). Els diumenges venia un sastre andritxol, D. Tomeu Castell, que ajudava a arrodonir les capes, ja que era una feina complicada i mala de fer. També, l’any 1998, per tal d’anar tots els confrares amb les mateixes robes, especialment amb l'objectiu que les tonalitats del verd fossen similars, hi hagué una unificació. Els primers cons eren de suro, confeccionasts a una tenda del carrer Sindicat de Ciutat, anomenada Sombrereria Ca’n Llofriu. Avui en dia són de plàstic.

L’escut que porta l’estendard, que és el de la Confraria, fou brodat a València, per encàrrec de D. Domingo Cabot Picornell, propietari de la Cereria Picornell. A la part central hi apareix una estrella de cinc puntes, baix una corona. Tot això té relació amb els símbols marians. Tant a la part superior com a la inferior hi estan brodats uns ramells de flors. El brodat està tot fet amb fil d’or. Del dibuix es va encarregar Mn. Miquel Lladó Ayarte, aleshores vicari de Bunyola. Curiosament, fins passat dos anys la Confraria no disposà d’estendard.

La poca participació dels anys 80 del passat segle va fer perillar el futur, però gràcies a la integració de la dona dins les confraries de Bunyola, entrà un cop d’aire fresc dins les processons i els actes litúrgics. L’any 1995 es constituí la primera Junta Directiva.

El 13 d’abril del 2001 se signà un acord amb les famílies que portaven la imatge de la Mare de Déu dels Dolors, i que anaven a les processons per lliure. Mitjançant aquest acord, la imatge i les vuit famílies passaren a formar part de la Confraria de la Mare de Déu de les Neus, respectant els seus drets i per tant acceptant els estatuts firmats per la Confraria.

El pas de la Mare de Déu dels Dolors és senzill. Amb una talla preciosa de la Mare de Crist, pregant enmig del sofriment, amb les mans plegades i amb la mirada cap a la Creu. En el cap porta una corona d’estrelles. El color dels seus vestits és una combinació de vàries tonalitats de blau (sobretot tons obscurs). Als seus peus es col·loquen, com si un nuvol fos, flors per embellir la Imatge. Es desconeix l'antiguitat de la talla. El pas és portat per quatre confrares, mentre l’escolten, donant llum, altres quatre.

La Confraria participa, organitza i col·labora amb totes les funcions de la Parròquia de Bunyola en temps de Quaresma.