Confraria de la Puresa de Maria

 

La Confraria Pureza de Maria fou fundada l'any 1991, sortint per primer cop en la Setmana Santa de 1992. El primer any hi havia 22 confrares, a més de la junta de la Confraria, i a dia d'avui passam ja els 100 confrares. Amb la ilusió de crèixer com a Confraria, ens agradaria en un futur, no molt llunyà, poder portar un pas, de moment hem canviats els ciris per uns fanalets, que ens acompanyen amb millor imatge en les processons. També hem començat a introduir els tambors, amb una petita banda de 5 tambors, i pel proper any segur que serem més, ja que hi ha gent interessada. També cada any celebram una torrada al Puig de St. Magdalena. És un dia agradable de germanor, com també l'és la trobada de totes ses Confraries que es celebra a Lluc.

Com veus som una Confraria que intenta viure amb goig la Setmana Santa, i no només les processons, sino que anem més enllà, i disfrutam del sentit religiós que representam. Vols formar part de la nostra Confraria? doncs posat en contacte amb nosaltres i disfruta de la Setmana Santa amb la nostra companyia!

Facebook: www.facebook.com/groups/113216382047707/