Confraria del Calvari

 

Vestimenta:  Els confrares porten una túnica negra que va subjectada a la cintura mitjançant un cordó daurat que va fermat a la part central. La caputxa també és negra i porta un ribet de passamaneria daurat a les voreres i l'escut de la confraria plantat a la part frontal que consisteix en tres creus negres sobre fons vermell. Com a complements els confrares porten guants blancs i un fanal.

Estendard: Es tracta d'un pal de bandera amb l'emblema de la confraria. Està fet amb tela vermella i vores de color negre. Tot conjunt porta una ornamentació amb cordó daurat i cinc borles del mateix color. A la zona central es dibuixen tres creus, les tres creus que es trobaven al mont Sinaí, el dia de la Mort i Ressurrecció de Jesucrist. La creu central, es troba més elevada que la resta, i una serie d'espires surten d'ella per representar l'esplendorositat de Jesucrist.

Pas vivent: Es tracta d'una plataforma de fusta vestida en vellut negre amb l'escut de la confraria pintat per Mossèn Llorenç Bonnín. A dalt hi ha una escena vivent agafada de la Setmana Santa de la Passió de Jesús. El pas vivent sortí per primera vegada el dia del Ram de l'any 1987. Aquest pas surt en processó en tres ocasions cada any: el Diumenge del Ram a la Processó de Crist Rei, el Dijous Sant a la Processó de la Sang i el Divendres Sant a la Processó del Sant Enterrament. En les tres ocasions les escenes que s'hi representen són diferents, així com també són diferents d'un any a l'altre.

Observacions històriques i dades d'interés: Aquesta confraria va ser fundada l'any 1986 per un grup de companys amb el suport del rector de Crist Rei, que en aquell temps era Mossèn Ramon Lladó, i de Mossèn Llorenç Bonnín. Fou anomenada com a presidenta Magdalena Galmés Ribot. Més endavant nombraren presidenta a Bel Sureda, a Consuelo Galletero i a l'actualitat ho és Miquel Quetglas.

Pàgina web: www.confraries.es