Confraria dels Antics Alumnes de La Salle

 

Vestimenta: Inicialment el seu vestit era blanc i cel, com el de la Confraria de La Salle als altres municipis on hi ha presència d'aquesta congregació religiosa de l'àmbit educatiu (Palma i Inca). Però a la dècada dels anys 60 la junta directiva acordà el canvi de vestimenta a l'actual blanca i vermella, en coincidència amb els colors que s'identifiquen amb la ciutat de Manacor. Així i tot es varen mantenir els colors originals a l'estendard. Aquests colors estan relacionats amb la devoció mariana dels germans lassalians.

La vestimenta actual consta de caraputxa i estola vermella, aquesta amb ribets negres i l'escut del Col·legi de La Salle. La sotana és blanca, i com a complements porten guants blancs i sabates negres.

Estendard: Els colors primitius del vestit de la Confraria, cel i blanc, es conserven al seu estendard. Presenta tres franges verticals, la del mig és blanca i les laterals són en color de cel. Al centre de l'estendard hi ha l'escut de la Confraria, que és el mateix que el del Col·legi. L'escut és brodat i s'hi pot llegir la inscripció llatina INDIVISA MANENT, que significa "seguir units". Envolta l'escut el nom de la Confraria.

Passos: La Confraria de La Salle té al seu patrimoni dos passos: L'Oració de Jesús a l'Hort de Getsemaní i La Pietat. El primer és el més antic i data de l'any de la fundació de la Confraria, el 1950. Fou construït a Olot i es portat el Dijous Sant a la Processó de la Sang. El pas de La Pietat surt en processó el Divendres Sant, a la Processó del Sant Enterrament, amb la representació de la Mare de Déu sostenint en braços el seu fill mort. Data de l'any 1967 i fou confeccionat al mateix taller que l'altre. Ambdós passos es pogueren pagar mitjançant subscripció popular i amb la participació de gran part de la població manacorina.

Observacions històriques: La Confraria està molt lligada al col·legi que du el mateix nom, des de la seva fundació. Aquesta Confraria pertany a l'Associació d'Antics Alumnes de La Salle de Manacor, encara que el fet de pertànyer a aquesta associació no és condició per pertànyer a la Confraria. Des d'un any després de la seva fundació, és a dir, l'any 1951, té una banda de cornetes i tambors pròpia, que també va ser una iniciativa del germà Justo.

Pàgina web: www.confraries.es