Confraria de Jesús dels Natzarens

 

Vestimenta: Els Natzarens van vestits amb una túnica de color beix i un cinturó, juntament amb una capa taronja o verda. La botonada, és del mateix color de la capa. Els adults, porten una caperutxa amb l’escut de la confraria a la part frontal; en canvi els nins i nines porten una caputxa de color beix amb el mateix escut.

Estendard: Es va crear una estendard quan es va crear la confraria. Per un costat, el Dijous Sant i el dia de Pasqua, presenta els dos colors característics de la confraria, meitat verd i meitat taronja. A la part central porta l’any de la fundació i el nom de la confraria brodats en color platejat i, a cada costat i penja una corda de color beix. Per l’altre costat, el Divendres Sant, presenta un fons beix amb la creu platejada i negra i la corda és de color negre.

Pas: El pas consta d’una estructura de color crema que a la part central porta l’escut de la confraria. És conduït per tres confrares adults. La imatge que porta és el Crist dels Natzarens i Crist dels Joves, és d’Olot i està fet de guix. La imatge pertany a Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors de Manacor i té capella pròpia. El pas també porta quatre fanals, dos davant i dos darrera. El dia de Pasqua el pas no surt, però la confraria porta el Crist de les Panades o Crist Ressuscitat.

Altres elements: Hi trobam  quatre fanals, dos davant portats per uns dels infants més grans amb caputxa, i dos darrera portats per dos adults. Els confrares, amb les mans no han portat res mai. A l’actualitat es du una gerbera de color taronja el dia de Pasqua.

Observacions històriques: La Confraria dels Natzarens quedà legalment constituïda amb els primers estatuts aprovats pel Bisbe D. Teodor Ubeda Gramage en data de 14 de març de 1994. Aquesta confraria és molt diferent de les altres ja que és una de les poques que hi ha a les Illes Balears formada per infants. Encara que s’ha de dir que a l’actualitat, de cada vegada és troba més participació de nins i nines a les altres confraries.

Com hem dit, quan es va constituir els seus components eren majoritàriament nins i nines (molts d’ells escolanets) amb un grup de persones majors que eren els que portaven la responsabilitat i constituïen la Junta Directiva.

Està directament vinculada a la Parròquia de Nostra Senyora dels Dolors, té el seu domicili social a l’edifici parroquial de can Vallespir, carrer Rector Caldentey nº 2A i té com a consiliari Mn. Andreu Genovart.

Actualment es regeix pels nous estatuts aprovats pel Bisbe Jesús Murgui i a l’article quart dels mateixos s’hi pot llegir: “La Confraria serà integrada per persones, preferentment menors, autoritzades prèviament per la Junta Directiva d’aquesta confraria”.

Durant els devuit anys de la seva existència els nins i nines (uns quaranta aproximadament) han desfilat a les processons de Setmana Santa. Alguns d’ells, ara ja adults, han continuat en la mateixa Confraria.

Estam integrats dins l’Associació de Confraries de Manacor, amb veu i vot, acceptant aquesta Associació la nostra singularitat.

Pàgina web: www.confraries.es