Confraria del Sant Crist de l'Agonia

 

Vestimenta:  La vestimenta, dissenyada per Fra Toni Miró, recorda l’hàbit dels frares dominics. L’hàbit és de color blanc amb un cinturó de color negre. La capa i la caputxa són de color negra. A la part frontal de la caputxa s’hi col•loca la imatge del Sant Crist de l’Agonia pintat a mà. Complementen el vestit les sabates negres i els guants blancs. El confrare porta un fanal llarg fins a terra, color beix amb acabat de vidre, al centre del qual es troba una espelma de parafina.

Estendard:  La nota principal és que tot està fet a mà, tant el dibuix com el brodat. El fons de l’estendard és de color morat amb el Sant Crist de l’Agonia pintat damunt la tela en forma de llàgrima. El brodat és en fil d’or, vermell i groc. A la part inferior de l’estendard s’hi troba una creu dominicana.

Passos:
Sant Crist de l’Agonia: És una talla tardorenaixentista de principis del s.XVII, policromada representant a Jesucrist en la seva agonia. Per les seves característiques sembla del taller de la família Oms. Aquest Sant Crist es troba al convent de Manacor i reviu el moment en què el Bon Jesús a la creu mira al cel cap al pare i mostra la seva agonia. Aquest pas es porta en braços per quatre persones.

Jesús troba la Mare: aquest pas consta de quatre figures de dimensions reals: el Bon Jesús portant la creu, el centurió que el porta fermat, la Magdalena i la Verge Maria. És el pas més gros de la processó de Manacor i surt Dimecres Sant, Dijous Sant i Divendres Sant. Aquest pas es va elaborar a Olot i va arribar a Manacor el 15 de gener de 1986. El pas recorda el monet en què el Sant Crist, de camí cap a la crucifixió, es troba amb la seva mare.

Banda de música: A més dels passos i els demés confrares, la confraria consta d’una banda de música formada per una dotzena de persones, majoritàriament adultes. Els instruments escollits són les trompetes i els tambors dirigits per en Nofre i en Ramón Galmés.

Observacions històriques: La confraria es fundà l’any 1985 gràcies a la iniciativa d’una sèrie de veïns del poble de Manacor, una gent que encara avui està al capdavant de la confraria amb la mateixa il•lusió. Aquesta confraria es troba vinculada al convent de Sant Vicenç Ferrer. Per aquest motiu, està inspirada en l’hàbit de l’ordre dels predicadors.

Oració:

Crist de l’Agonia,
ple de generositat i consol,
disposat a salvar als dèbils,
assisti-nos en el mal i el perill,
ajuda-nos a ser solidaris,
a estimar els qui més ho necessiten
donau pau al món
i al nostre poble Manacor.

Amén.

Pàgina web: www.confraries.es