Confraria del Sant Crist de la Fe

 

Vestimenta:  Els confrares porten una túnica de color gris platejat amb botons i faixa morada. La capa i la caperutxa són també morades. A la careputxa hi ha brodat l´escut de la confraria: el Cor de Jesús; els colors de l´escut són vermell, blanc i daurat. Els confrares porten un ciri.

Estendard: Reflecteix perfectament el vincle de la confraria amb el seu barri i amb la ciutat de Manacor. Aquest és de grans dimensions i té el fons dividit en dues franges verticals: la de l’esquerra és vermella, i la de la dreta és blanca. Al mig hi ha brodat amb fils vermells i daurats el cor de Jesús i uns raigs. Enquadra l’escut el nom de la confraria brodat amb daurat i a baix el nom del barri i la data de la fundació. L’estendard acompanya la confraria des de la seva fundació.

Pas: La confraria té el pas La Llançada, des de la data de la seva fundació. És un pas processional on apareixen les figures de Jesús crucificat, la Mare de Déu, l´apòstol Sant Joan i el soldat romà Longinos amb la llança. Aquestes figures foren confeccionades a Olot. El carro que serveix de base al pas es feu íntegrament a Manacor, al taller de Mateu Perelló, mentre que la decoració ornamental és una talla de fusta amb motius florals daurats, encapçalada per l'escut de la confraria. Aquesta talla és obra de Josep Tomàs. El pas té la particularitat de manejar-se mitjançant un volant. Surt en processó el Dimarts, el Dijous i el Divendres Sant.

Observacions històriques: En un primer moment, al voltant de l'Església del Sagrat Cor del Convent de la Puresa de Maria, es creà la Germandat del Sant Crist de la Fe, molt lligada a la barriada de Fartàritx. Més endavant es decidí que la Germandat havia de donar com a fruit l'aparició de la seva pròpia confraria, com passà a altres barriades, i així aparegué la Confraria del Sant Crist de la Fe.

Altres dades d'interès: Menció a part i especial mereix la figura del Sant Crist de la Fe que dóna nom a la confraria, i que és el patró de la barriada. Aquest Sant Crist es pot venerar durant tot l´any en una petita capelleta al carrer de la Creu. Aquesta escultura data de l´any 1860. La seva festa es conmemora durant el segon diumenge de maig i el Sant Crist de la Fe és el protagonista d´aquesta trobada dels veïnats de Fartàritx. El Sant Crist de la Fe aquest dia és portat des de la seva capelleta habitual fins a l´Esglesia del Sagrat Cor.

Pàgina web: www.confraries.es