Confraria de Sant Pau

 

Vestimenta: El vestit de campinorat està format pels següents elements: La túnica és de color verd, amb botonada central blanca de dalt a baix; la caraputxa és blanca i està separada de la capa; a la cintura la túnica està cenyida per un cordó blanc (l'any 1997 se substituí l'anterior faixa blanca per aquest cordó); la capa és de tela de de dos colors reversible, d'una banda de color grana que és la usada a totes les processons menys una i per l'altra cara és de color negre, que s'usa el Divendres Sant, coincidint amb la capa de la Verge.

Aquesta vestimenta va esser canviada a l'any 2005, canviant la tela brillant en què estaven confeccionades totes les peces per una roba mate més senyorial i majestuosa, amb el mateix canvi es feu reversible la capa, que abans només era de color grana. El vestit s'acaba de complementar amb guants blancs i sabates negres.

Els confrares duen amb la mà interior a la processó un fanal llarg fins en terra, de fusta de color fosc amb una hídria octogonal de vidre opac a la part superior, amb una bombeta d'oli de cremar.

Estendard: L'estendard, escut de la Mare de Déu de l'Esperança (portat sempre pel mateix confrare), té l'anvers morat, el cor brodat amb grana i les espases, perfils i ornaments amb fil d'or; el revers està folrat amb tela de seda blanca a les voreres, i al mig amb tela de vellut verda amb el nom i l'any de la fundació de la confraria brodat amb fil blanc. També té brodat el Llibre de les Cartes de Sant Pau amb fil blanc i negre damunt fons grana. És l'estendard que obre la confraria.

Passos:

PAS DE LA MARE DE DÉU DE L'ESPERANÇA AMB LA RESURRECCIÓ: La Mare de Déu va portada damunt una tarima folrada de vellut grana, envoltada per trenta ciris elèctrics, sota un pal·li amb fons de tela de seda blanca i al voltant de vellut grana, folrat de seda blanca i perfils de fil d'or, sostingut per dotze pals d'acer inoxidable amb quatre nusos i una hídria cada un de fusta esculturada. A la part frontal del pal·li hi porta el nom i any de fundació de la confraria. A un lateral la corona d'espines i a l'altre lateral el cor amb les espases; tot brodat amb fil d'or.

El carro està folrat amb fusta de roure esculturada i lacada. L'envolten uns faldons de vellut grana. El pas surt en processó el Dimecres, Dijous i Divendres Sant.

La Mare de Déu té tres vestits: un de verd i dos de blancs. El verd i un blanc estan brodats amb fil d'or, mentre que l'altre blanc està brodat amb fil de seda. Té dues capes: una de vellut grana que porta brodada una espinada amb fil d'or i una de vellut negra brodada amb perla manacorina.

A la processó del Dimecres Sant la Mare de Déu porta el vestit verd i capa grana, a la Processó de la Sang del Dijous Sant du el vestit blanc brodat amb fil d'or i capa grana, mentre que el Divendres Sant a la Processó del Sant Enterrament du el vestit blanc brodat amb fil de seda i capa negra. El pas està portat per nou confrares que cuiden del seu muntatge i neteja. Al davant, un altre confrare és el portador del penó amb el nom del pas, tenint tots ells el seu lloc en propietat. La Mare de Déu té dues cambreres encarregades de vestir-la, les quals tenen aquest càrrec en propietat i hereditari.

La feina i obra del pas i la imatge està integrament realitzada a Manacor, per manacorins. El disseny del pas va ser ideat pels components de la junta directiva de la confraria.

PAS DEL SANT CRIST DEL PENITENTS: de l'any 1990 a l'any 1996 aquest crist era portat per un sol confrare, després va esser portat damunt una tarima de fusta amb quatre braços per dotze confrares en torns de quatre. Ara a l'actualitat va a damunt un carro vestit amb faldons de vellut grana, custodiat per 5 confrares.

Aquest Sant Crist el va donar don Bartomeu Munar que el dugué d'un convent de monges de clausura de Palma.

L'acompanya un estendard de tela blanca brodada amb fil d'or i de seda de color, folrat per l'altre cara amb tela morada. Ho duen dos confrares que es van tornant.

Observacions històriques: La confraria de Sant Pau sortí en processó per primera vegada el Dimecres Sant de 1988 amb 181 confrares que foren beneïts, juntament amb el pas de la Mare de Déu de L'Esperança, a la plaça de sa Torre per Mn. Bartomeu Munar, rector de la Parròquia de Sant Pau.

Altres dades d'interès:

Durant la processó del Divendres Sant, un confrare du el Llibre de les Cartes de Sant Pau brodat en blanc i negre damunt vellut grana, protegit per la capa.

Per pertànyer a la Confraria de Sant Pau de Manacor, qualsevol interessat es pot dirigir als membres de la junta directiva. Ho poden fer de les següents maneres:
- Com a confrare de vestit, que són les persones que volen o poden fer-se un hàbit de campinorat.
- O com a confrare d'honor, que son les persones que col·laboren amb la confraria però no surten en processó amb els hàbits.

Tots els confrares, tant de vestit com d'honor, han de participar obligatòriament a les reunions que s'organitzen anualment.

Pàgina web: www.confraries.es