Confraria de Nostra Senyora de Betlem, Germandat de la Santa Caritat i Sant Juníper Serra

 

 

Facebook: www.facebook.com/Hermandad-de-la-Santa-Caridad-Palma-de-Mallorca-810650478972596/