Confraria de Penitents Cartoixans

 

Corria l'any 1.938 quan Don Miquel Riutort Canáves i Don Jaume Mas Carrió decidiren fundar una confraria de penitents per participar a les processons de la Setmana Santa de Palma. Don Miquel i Don Jaume s'inspiraren en la figura de Sant Bru, fundador de l'ordre dels cartoixans basant-se amb el seu esperit auster i amb la seva seriositat, fugint en tot moment del luxe i vistositat de les vestes d'altres confraries. El primer llistat de membres de la confraria consta de 23 persones i la primera ressenya de premsa que cita als "cartujos" com a participants a la Setmana Santa de Palma és de l'any 1.940.

L'any 1.982 s'incorporà a la confraria la primera dona que va ser Dona Concepció Busquets Pomar. L'any 1.993 es va incorporar a la confraria un estendart que fou beneit a una cerimònia celebrada a la parròquia de La Soledat.

La indumentària dels membres de la confraria és rèplica exacta dels hàbits dels monjos cartoixans: està formada per una túnica de tela blanca cenyida al cos amb un cinturó de tela del mateix color, un escapulari amb dues tires a l'alçada dels genolls, una caperutxa monacal amb antifaç i uns maneguins. L'escapulari du brodat a l'alçada del pit l'escut de la confraria en blau. És interessant destacar que el fanal que porten els membres de la confraria a les desfilades de Setmana Santa és el mateix que portaven els monjos cartoixans quan sortien de les seves cel.les per assistir als funerals d'algun germà i que anava il.luminat per un llum d'oli. Actualment els segueix fabricant per la confraria un ferrer-artesà de Porreres.

Pàgina web: mora.arrakis.es/index4.html