Confraria de l'Obra Redemptora de Nostra Senyora de la Mercè

 

 

Facebook: www.facebook.com/cofradialamercedpalma/