Confraria del Sant Crist de la Sang i Nostra Senyora dels Dolors de Sant Jordi

 

 

Facebook: www.facebook.com/cofradia.desantjordi