Confraria de Nostra Senyora dels Socors i Nostre Pare Jesús de la Passió

 

 

Pàgina web: cofradianuestrasenyoradelsocorro.blogspot.com/

 

Facebook: www.facebook.com/cofradiasocorropalma/