2020

 

2016

 

Decret de Mons. Sebastià Taltavull

Estatut General de les Confraries de Mallorca

-

Estatuto General de las Cofradías de Mallorca

 

Decret de Mons. Javier Salinas

Normativa referent a imatges sagrades
i passos de Setmana Santa

Normativa referent a la creació de noves confraries

Normativa referent a sortides processionals extraordinàries

-

Normativa referente a imágenes sagradas
y pasos de Semana Santa

Normativa referente a la creación de nuevas cofradías

Normativa referente a salidas procesionales extraordinarias