En aquest espai s'hi pot trobar la informació que les mateixes obreries han difòs a través de la xarxa.

Existeixen fonamentalment dos tipus d'obreries:

Ambdues tipologies d'obreries habitualment organitzen activitats culturals, religioses i festives, amb la finalitat d'obtenir fons econòmics per aconseguir els fins que persegueixen.

S'ha d'advertir que també existeixen associacions que s'anomenen "obreries" i que res tenen a veure amb l'Església, per tant no figuren en aquesta relació.

 

 

Clicant sobre cada una de les obreries trobarà més informació.