Obreria i Patronat de Sant Antoni de Manacor

 

El 1951 Mn. Mateu Galmés fou destinat a Manacor, i poc a poc començaria a realitzar la tasca de recuperació i actualització de les manifestacions de pietat popular, com la Setmana Santa i la festa de Sant Antoni. Des de 1969 i fins 1982, gairebé a títol personal, Mn. Mateu Galmés i un grup de gent desinteressada foren els encarregats d’organitzar les festes de Sant Antoni, però l'interès dels manacorins havia anat creixent, i es tornava a sentir la festa com a pròpia. Per a donar-li una estructura que garantís la seva continuïtat més enllà de persones concretes, Mn. Mateu Galmés el 1982 decidí crear el Patronat de Sant Antoni, al capdavant del qual va estar fins a la seva mort. Aquell mateix any fou destinat a exercir el seu ministeri a la Parròquia de Santa Creu de Palma. El Patronat de Sant Antoni és un ens integrat pel rector de Nostra Senyora dels Dolors, un representant de l’Ajuntament de Manacor i tota una sèrie de persones que vetllen per a la conservació i organització de la festa.

Entre les tasques realitzades pel patronat destaquen l’organització de conferències, exposicions o concerts vinculats a la cultura popular. També són remarcables la Dimoniada, que es va celebrar per primera vegada a Manacor el 1984, o l’edició el 1985 del Cançoner de Sant Antoni. És a partir d’aquesta època que la festa ha assolit el seu màxim esplendor, duent a terme tota una sèrie d’activitats complementàries a les estrictament tradicionals, així a més de Completes, dimonis, foguerons i Beneïdes, a Manacor hem tengut dimoniada, xeremiades, trobades de glosadors, concerts, ballades, conferències, exposicions, fires artesanes, la publicació d’un llibre, representacions teatrals, etc.

PÓgina web: www.santantonimanacor.cat/

Facebook: www.facebook.com/patronatdesantantoni/